Vanaf vandaag zijn wij niet meer online bereikbaar via deze website of email adres, succes ermee!

Schandalig nieuws!

Geplaatst: 19 september 2012 in Uncategorized

Er is nieuws op het bajesbotenfront. Afgelopen vrijdag 14 september zijn volgens de gemeente de laatste vreemdelingen overgeplaatst naar andere gevangenissen. We zijn blij dat er in Zaanstad geen mensen meer worden opgesloten op de boten. Maar zolang de boten er nog liggen kunnen we natuurlijk niet uitsluiten dat ze weer in gebruik genomen worden. Zondag de 16e stonden de maandelijkse wake-mensen nog een laatste keer voor het hek in de Achtersluispolder om zich te bezinnen bij de lege boten. We hebben vernomen dat god heeft besloten dat deze mensen naar de hemel mogen (link).

Elders gaat het belachelijke detentieregime gewoon voort. De dichtstbijzijnde bajes in gebruik is nu Schiphol, maar er zijn meer locaties. Iets verder van huis hebben AFA Den Haag en anderen op dezelfde zondag contact weten te leggen met de opgesloten vreemdelingen op Rotterdam Airport. Tijdens een lawaaidemo kon er gecommuniceerd worden met de gevangenen. Ondanks de hoge muren, achter welke de regering probeert deze mensen weg te stoppen (verslag).

Op 27 oktober (dag van de Schipholbrand, 7 jaar terug) komen er bij vreemdelingenbajessen door heel Nederland wederom solidariteits-protesten (link). Wees erbij!

In de categorie mosterd na de maaltijd is er ook nog nieuws op het juridische front. Erik Schaap heeft nu de boten leeg zijn een brief ontvangen van de burgemeester. Daarin geeft Faber toe dat de Dienst Justitiële Inrichtingen de afspraak met de gemeente gebroken heeft door asielzoekers en ex-asielzoekers op te sluiten in Zaandam. Naar goed politiek gebruik kun je zulke dingen achteraf veilig zeggen. Dat Erik bij een eerdere klachtenprocedure door Justitie als niet rechthebbende in deze zaak werd weggezet, daar hoorde je de burgemeester en wethouders van Zaanstad niet over. Als de waarheid voor het college van B&W zo belangrijk is had ze zich daar toch ook (en vooral eerder) over kunnen uitspreken? Zie voor het hele verhaal met een wrange nasmaak de weblog van Erik Schaap.

Leuker nieuws is dat activiste Joke Kaviaar een rechtszaak heeft gewonnen naar aanleiding van een protestactie die wij eerder bij het gemeentehuis voerden, namelijk op 20 februari vorig jaar. Toen was nog niet beslist dat de verfoeide boten een jaar langer zouden blijven. Bij de zaak is nu gebleken dat de politie fout zat in de arrestatie van Joke. Het personeel van onze fantastische gemeente zat echter nog veel fouter, wat in de rechtszaak op prachtige wijze werd geopenbaard. Toevallig was er bij de rechtszaak een Volkskrant journaliste aanwezig die van de zaak verslag deed (zie afbeelding). Vanwege de valse getuigenissen van de beveiliging, de raadsgriffier en loco-burgemeester J. Olthof (PvdA) kon Joke bijna onterecht veroordeeld worden. Schandalig! Verklaren bij de smeris is al zeer discutabel, maar vals verklaren tegen een actievoerder is totaal belachelijk.

Een andere actie die eindigde in repressie was op 22 maart vorig jaar. Bij het uitdelen van flyers met informatie over de bajesboten zijn toen drie mensen hardhandig gearresteerd. Terwijl het heel nodig bleek deze mensen te arresteren zijn er al twee zaken geseponeerd. De andere zaak loopt nog, omdat een van de personen een gebiedsverbod opgelegd had gekregen naar aanleiding van de actie op 20 februari. Je ziet hoe mooi repressie werkt. Ze liegen, verbieden en arresteren er op los.

Hou ze in de gaten!

Image

Geschreven door Howard Zinn en opgevoerd door Jerry Levy.

Nog maar weinig mensen zijn bekend met de theorieën van Marx. Zijn ideeën zijn veelal vergeten of voor dood achtergelaten. Autoritaire regimes die zichzelf socialistisch noemden hebben de naam van Marx geen goed gedaan. De analyses die Marx maakte zijn echter zeer interessant en verdienen het om uit de vergetelheid te geraken.

De bekende anarchistische historicus en activist Howard Zinn wilde daar wat aan doen en schreef het toneelstuk ‘Marx in Soho’. Om te laten zien dat Marx’ ideeën nog steeds relevant zijn. Maar ook om de mens Marx te laten zien in zijn relaties tot zijn vrouw, de Duitste socialiste Johanna Frelin, zijn dochters en zijn huisvriend/vijand Michael Bakoenin.

Howard Zinn is o.a. bekend van zijn meesterwerk ‘A people’s history of the United States’, waarin hij de geschiedenis van de VS beschrijft vanuit de bevolking van Noord Amerika.

Het stuk duurt ongeveer een uur, bestaat uit een monoloog en is Engels gesproken. Entree gratis, donaties welkom.

www.levyarts.com

Woensdagavond 9 mei komt Franklin López (stimulator.tv) langs de OVB in Zaandam voor de screening van zijn documentaire END:CIV (2011, 1:15:51, engels).

Start film: 20.15 uur
Entree: gratis
Lokatie: Botenmakersstraat 16 – 1506CT, Zaandam

Image

Afgelopen zondag (06-05-2012) hebben ruim honderd mensen deelgenomen aan een solidariteits-tour langs drie detentiecentra in Nederland. De tour werd georganiseerd in solidariteit met de mensen die vastzitten in vreemdelingendetentie. Er werd een groot spandoek meegedragen met de tekst ‘tell your story’ en daarnaast een telefoonnummer. Hier kon door de mensen in detentie naar worden gebeld, met als doel het naar buiten brengen van de verhalen van deze mensen.

Vanaf Utrecht Centraal vertrekken om 12:30 twee volle tourbussen en enkele auto’s naar de eerste locatie, Kamp Zeist in Soesterberg. Hier word drie kwartier lawaai gemaakt en er word over en weer geschreeuwd met de mensen binnen. Visueel contact is moeilijk, maar we horen zo’n 6 mensen vanachter de hekken. “On the 5th of May you celebrate your freedom, but what freedom? We are here inside”.Een wordt gebeld met iemand van binnen, deze man vertelt dat er slechts twee keer een uur per dag gelucht mag worden. Ook vertelt hij dat er naast één smerige maaltijd per dag slechts een half brood per 2 dagen wordt verstrekt. Door het personeel was aan de mensen binnen duidelijk gemaakt dat ze alleen naar het protest mochten kijken: reageren en lawaai maken zou worden bestraft.

Na drie kwartier vertrekt de karavaan naar de bajesboten in Zaandam. Onder begeleiding van trommels, een luchtalarm en een luid “geen vrouw, geen man, geen mens is illegaal’ trekt de groep van ruim honderd mensen over het bedrijventerrein naar een groot hek aan de overkant van het water van de bajesboten. Links en rechts staan enkele tientallen geillegaliseerden in de twee luchtkooien. Over en weer wordt gezwaaid maar communicatie is hier lastig, ook bemoeilijkt een heen en weer varende politieboot het zicht. Als het hek gebuikt wordt om lawaai mee te maken en enkele mensen op het hek klimmen om het spandoek met het telefoonnummer zichtbaar te maken voor de overkant, ontstaat er een kleine confrontatie met twee werknemers van het daar gevestigde bedrijf. Vanachter het hek proberen ze de activisten van het hek te krijgen door ze aan te vallen met stalen buizen, ook gooien ze bakken water over de activisten en de aanwezige politie en parkeren ze een aanhanger voor het enige deel van het hek waar je door heen kan kijken. De activisten laten zich echter niet verdrijven en maken des te meer herrie, want dat is waarvoor ze gekomen zijn: het steunen van de mensen in vreemdelingendetentie, die daar enkel en alleen zitten omdat ze niet over de juiste papieren beschikken om als vrije mensen in Nederland rond te lopen.

Na ongeveer drie kwartier is het tijd om door te reizen naar de laatste locatie die deze dag zal worden aangedaan: detentiecentrum Schiphol-Oost, waar op 27 oktober 2005 bij een brand 11 mensen het leven lieten. Bij aankomst zijn er nog mensen aanwezig in de luchtkooien. Nadat enkele activisten snel een extra geplaatst hek en een rol nato-prikkeldraad weghalen, is het mogelijk te communiceren met de mensen binnen. Slechts een paar meter staan we van elkaar af: het is een indrukwekkende ervaring om elkaar recht in de ogen te kunnen kijken en te kunnen praten. We praten met een journalist uit Togo en een vrouw uit Bangladesh, maar al snel komen er bewakers die de mensen dwingen naar binnen te gaan. Vanachter de ramen van hun cellen wordt er gezwaaid, en er worden briefjes voor het raam gehouden, we lezen ‘help’, en ‘freedom’. Hierna wordt er stilgestaan bij het monument voor de 11 mensen die zijn overleden bij de brand in 2005. Opeens komt er een brandweerwagen het terrein opgereden. Later horen we dat mensen binnen het brandalarm hebben laten afgaan. Als afsluiting van de dag speelt de band Zibabu, en wordt er een opname van een telefoongesprek van eerder op de dag afgespeeld. Na een laatste lawaaironde vertrekken we weer.

Er is zondag 8 keer gebeld, de gesprekken zullen zeer binnenkort worden gepubliceerd op de soli-tours website. Het idee is om het telefoonnummer vaker te gaan gebruiken en zo meer verhalen naar buiten te brengen. We kijken terug op een geslaagde dag, maar zolang er mensen die opzoek zijn naar een beter bestaat onschuldig vast zitten is het hard nodig actie te blijven ondernemen tegen dit inhumane beleid.

Geen mens is illegaal! Solidariteit met de mensen zonder papieren!

Interessante links:
http://solitours.wordpress.

De soli-tour was live te volgen op internet Pinknoise de uitzending zal binnenkort in hun archief na te beluisteren zijn. Zie: pinknoise.puscii.nl

Verslag van Doorbraak over de tour: http://www.doorbraak.eu/?p=10000

Stukje van het Noordhollands dagblad:
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/zaanstreek/article15510853…

Videoverslag: http://www.youtube.com/watch?v=FV6ACT43Rmk

Image

Oudejaarsdemo bajesboten Zaandam

Geplaatst: 2 januari 2012 in Uncategorized

Solidariteit gaat dwars door prikkeldraad, hekken, sloten, muren, tralies en celdeuren heen: bij de bajesboten in Zaandam vierde een groep van ruim zeventig actievoerders oudejaarswisseling samen met mensen zonder papieren die daar vastzitten. Rond kwart voor twaalf barstte de lawaaidemo los met knal- en siervuurwerk, gejoel en gefluit. Twee supermegafoons zorgden voor de muziek waar actievoerders en inzittenden samen op dansten. Veel gezwaai ook over en weer terwijl het vuurwerk onafgebroken de lucht in ging.


Op 9 juli 2011 heeft de Zaanse kraakgroep oud-bioscoop ’t Saentje aan de Noorderkerkstraat 1 in Zaandam in gebruik genomen. De eigenaar is de (bekende) speculant Saad Selim. Naast de bios is hij oa ook eigenaar van de aanpalende appartementen en van nog een aantal panden in dit centrum-buurtje, de Klauwershoek.

Saad Selim verkeert momenteel in ernstige financiële moeilijkheden en op last van oa de FGH Bank, stichting Stadsgoed en de NUON wordt op 10 oktober een groot aantal panden geveild, waaronder de gekraakte bios en de andere panden van Selim in de Klauwershoek. Naar verluidt heeft Selim inmiddels meer dan 8 ton schuld.

Op 24 september is er nog een artikel verschenen in het Noord Hollands Dagblad waar een aantal huurders op de Klauwershoek hun verhaal doen. Uit dit artikel blijkt dat, sinds Selim eigenaar is geworden in 2008, er geen enkel onderhoud is gepleegd. Enkele huurders zijn al een jaar in huurstaking, en de laatste drie maanden zijn alle huurders zelfs niet meer in staat huur te betalen, omdat Selim’s rekening is geblokkeerd. De FGH Bank (de hypotheekverstrekker van de panden) is van plan om alle huurcontracten te ontbinden omdat Selim zonder toestemming van de bank niet had mogen verhuren!

Vanmorgen op 26 september is er voor de deur van de gekraakte bioscoop in Zaandam een deurwaarder met een bankmedewerker en een derde persoon, mogelijk een advocaat, verschenen. Ze eisten meteen binnengelaten te worden en dreigden met interventie van de politie als er geen medewerking werd verleend. Dit is een autoritaire houding waar niemand mee gediend is. Deze deurwaarder handelt zo omdat ze gewend is dat mensen bij een dreiging met geweld door de overheid altijd doen wat er gezegd wordt. Het is onze taak deze logica zo veel mogelijk te ondermijnen.

De situatie die zich nu voordoet is in het klein een duidelijk voorbeeld van wat er mis is met de logica van het kapitalisme in het algemeen. De FGH-bank is zo asociaal dat ze de huurders willen uitzetten zodat de panden bij de veiling meer opbrengen. Ze breken het huurrecht van deze huurders door te beweren dat de eigenaar zonder toestemming van de bank niet mocht verhuren (vandaag was het kort geding tegen de huurders). De huurders worden gezien als een belemmering in het vergaren van kapitaal. Wij kijken liever naar hoe we omgeving en panden kunnen gebruiken voor het algemeen belang. Panden moeten gebruikt worden om in te wonen en te leven. We hopen dat de huurders zich niet zomaar laten ontruimen. Hier is moed voor nodig. Het is niet makkelijk om je normale patroon te doorbreken. Zo durfden de huurders die laatst hun mening uitten over de eigenaar in het Noord-Hollands Dagblad, dit alleen anoniem te doen. Dat is schrijnend, maar een goede eerste stap.

Op 20 augustus ontving de kraakgroep van de bioscoop een bevel tot ontruiming, waarop onmiddelijk een kort geding tegen de staat is aangespannen. De burgemeester van Zaandam, Geke Faber, heeft eerder dit jaar een verklaring doen uitgaan dat Zaanstad kraken blijft gedogen, en niet zal ontruimen voor leegstand. Wij hebben B&W, de fracties en de lokale pers dan ook een brief doen toekomen waarin we de gemeente wijzen op deze stellingname.

Op 22 september zijn wij met een flinke groep sympathisanten naar de zitting gegaan in Haarlem. Uitspraak volgt op 6 oktober.Terwijl er dus al pogingen ondernomen worden door justitie om ons te ontruimen, zijn we nu ook gedagvaard voor maandag 3 oktober. De FGH Bank wil de hele boel leeg hebben voor de veiling van 10 oktober, zodat de te veilen panden meer opbrengen.

In het verleden zijn wij altijd vertrokken uit gekraakte panden op het moment dat er weer een concrete bestemming is gevonden door de eigenaar. Zowel de eigenaar van de bios als de bank hadden dit makkelijk kunnen weten door het bij de politie na te vragen. Laatst nog is aan de Oostzijde een fantastische weggeefwinkel verlaten om plaats te maken voor de eigenaar die zijn vergunningen rond had. Deze eigenaar laat het vervolgens weer werkloos leegstaan. Vet balen. Voor leegstand willen we niet vertrekken uit de bioscoop, en zeker niet omdat er nu zelfs openlijk voor speculatieve redenen ontruimd gaat worden. Zelfs huurders moeten weg in de ogen van de schuldeiser. Zulke schaamteloosheid hebben wij nog nooit gezien, en wij weigeren daarvoor te buigen.
We blijven de gemeente herinneren; niet ontruimen voor leegstand!

De Crisis Voorbij

Geplaatst: 21 september 2011 in Uncategorized

Naar aanleiding van Prinsjesdag brengen Klasse! en de Vrije Bond samen een gratis crisiskrant uit, met als titel: De Crisis Voorbij. De krant is vandaag in meer dan veertig steden en dorpen uitgedeeld aan het station, waaronder ook op station Zaandam. De krant telt – inclusief een uitneembare poster – 16 pagina’s en is in een oplage van 20.000 exemplaren gratis verspreid. Met de krant willen we een ander standpunt over de crisis en de bezuinigingen laten horen.

In de reguliere media is bijna geen ruimte voor een ander geluid over de crisis en de bezuinigingen. Ons wordt voorgehouden dat de crisis een gevolg is van gekke financiële constructies in plaats van dat het een essentieel onderdeel is van het kapitalisme.

Of er wel bezuinigd moet worden staat in de reguliere berichtgeving niet ter discussie. De vraag lijkt alleen maar te gaan over hoeveel en op wie of wat er bezuinigd moet worden. Daarom hebben we besloten om een eigen krant te drukken, speciaal gewijd aan de crisis, de bezuinigingen, aan het feit dat we dit niet hoeven te slikken en aan mogelijke alternatieven. In de krant staat zowel achtergrondinformatie over het wezen van het kapitalistische systeem en de bezuinigingen, als gedetailleerde kritiek, voorstellen voor alternatieven en mogelijke reacties, recensies en columns.

Een digitale indruk kan hier verkregen worden: De Crisis Voorbij
Websites: Klasse! / Vrije Bond

Lawaaidemonstratie

Geplaatst: 24 augustus 2011 in Uncategorized

UPDATE: de laatste twee Schijnheilig-arrestanten zijn eindelijk vrijgelaten, nu de rest nog!

Op 5 september 2011 zouden de bajesboten in de Achtersluispolder moeten vertrekken volgens raadsbesluit en justitie. Na 5 jaar ellende doet de gemeenteraad er graag nog een schep bovenop. Kosten nog moeite worden gespaard om hun eigen wetten en afspraken te verdraaien zodat de termijn van 5 jaar kan worden verlengd. De illusie van de democratie maakt mogelijk dat mensen worden uitgesloten en opgesloten. De gemeente Zaanstad heeft schijt aan de mensenrechten. PVDA politici kiezen altijd voor hun eigen carrière en nooit voor de verworpenen der aarde.
Op donderdag 8 september gaan we de vreemdelingen die gevangen zitten op de bajesboten steunen met lawaai. Afgezonderd van de andere gevangenen zitten er nog steeds twee mensen vast naar aanleiding van de ontruiming van Schijnheilig. Wij eisen de vrijlating van alle gevangenen.On September 5th 2011 the prison boats at the Achtersluispolder should leave as agreed by the city council with the department of Justice. After 5 years of misery the council likes to add a scoop on top. They have done everything to twist their own laws and agreements so that the prison boats can stay longer. The illusion of democracy makes it possible for people to be excluded and imprisoned. The municipality of Zaanstad shits on human rights. Pvda politicians always choose their own career and never for the poor and excluded.
On Thursday, September 8th, we will support the prisoners at the prison boats with noise. Isolated from the other prisoners there are still two people trapped following the eviction of Schijnheilig. We demand the release of all prisoners.