kraken is verzet

Geplaatst: 22 juni 2010 in Uncategorized

Beste Zaankanters,

Graag vertellen wij onze kant van een verhaal. Wij zijn een groep krakers uit de Zaanstreek. Al vele jaren kraken wij panden omdat het voor velen om verschillende redenen onmogelijk is om op de zogenaamd normale manier aan een huis te komen. Voor ons is het volstrekt logisch om mensen die dakloos zijn of dreigen te worden of om een andere reden een huis nodig hebben -wie heeft er nou geen dak boven zijn of haar hoofd nodig- onder te brengen in leegstaand vastgoed. Voor ons werkt dat al jaren heel goed. Probleem is echter dat degenen die panden graag leeg laten staan een frontale aanval hebben geopend op krakers. Al jarenlang probeert de vastgoedlobby de politiek te bewegen het kraken van leegstaande panden te verbieden. Dat is ze nu gelukt. Na publicatie in de Staatscourant wordt het verbod van kracht, waarschijnlijk is dat vanaf oktober.

In de jacht naar goede rendementen wordt de publieke ruimte verdeeld op een manier die ertoe heeft geleid dat miljoenen vierkante meters aan onbenut vastgoed zijn ontstaan. Aan de andere kant blijkt de markt er niet toe in staat om iedereen een betaalbaar dak te bieden. Voor veel mensen is kopen onbetaalbaar. Huren is vaak ook onmogelijk omdat de wachtlijsten van de woningbouwverenigingen blijvend lang zijn. Voor een groot deel van de jongeren is de laatste jaren geen andere mogelijkheid overgebleven dan anti-kraak gaan wonen. Door de druk die wij al jaren uitoefenen op de eigenaren van vastgoed is het verschijnsel anti-kraak explosief gestegen. Voor ons is anti-kraak geen optie: de anti-kraker geeft z’n rechten weg en is overgeleverd aan de wil van de volstrekt ondemocratische anti-kraakbedrijven.

De bezittende elite stelt dat woningnood komt doordat er geen doorstroming is in de sociale huursector. Dat constaterende hebben ze in samenspraak met de politiek besloten dat complete goed bewoonbare buurten moeten worden gesloopt om plaats te maken voor duurdere huizen. Dat maakt dat mensen die meer kunnen betalen daar kunnen gaan wonen om vervolgens plaats te maken voor starters. Dit is totaal mislukt!

Wij blijven kraken omdat we protesteren tegen de manier waarop een minderheid van bezitters een non-oplossing voor de woningnood opdringt aan de rest. We bezetten de leegstand en lossen zo ons eigen probleem op en we zetten druk op de eigenaren iets te doen met hun pand. In het verleden verlieten wij de gekraakte panden wanneer er een reële oplossing van de kant van de eigenaar kwam. Al jarenlang ging dat zo. Wij trokken verder en bouwden ons leven elders weer op.

Dat is voor de bezitters echter niet genoeg. Terwijl zij al constant door rechters bevoordeeld worden in civiele zaken tegen ons, willen ze meer. Zonder tussenkomst van een rechter willen ze kunnen ontruimen. Zonder goede argumenten behalve de logica van het bezit. De bezittende klasse en de politiek willen een samenleving van mensen zonder rechten…..

Een uitzendcontract op je werk.

Een tijdelijk contract voor je thuis.

Repressie en ontslag voor diegenen die zich verzetten.

Wij kunnen straks nergens meer heen. Daarom zullen wij ons verzetten tegen elke komende ontruiming. Het is tijd dat mensen zich gaan organiseren voor een democratisch beheer van al het kapitaal, want deze politieke democratie is een farce!

Reacties zijn gesloten.