Demonstratie tegen de Zaanse Bajesboten

Geplaatst: 29 augustus 2010 in Uncategorized

Beste lezer,

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat sinds 2007 mensen in de Zaanstreek worden opgesloten omdat ze geen geldige papieren hebben. Het protest van vandaag is een solidariteitsverklaring met deze mensen en alle andere mensen die onnodig vastzitten in de verschillende detentiecentra in heel Europa. Ook willen wij de aandacht vestigen op het No-Border Camp dat vanaf vandaag in Brussel plaatsvindt (t/m 3 oktober). Voor meer info zie: www.noborderbxl.eu.org

Hoe heeft het zover kunnen komen? De detentieboten in de Achtersluispolder zijn op een nogal geheimzinnige manier ontstaan. Pas na protesten en informatieverspreiding van actiegroepen werd de Zaanse bevolking (onvolledig) geïnformeerd door de gemeente. De gemeente heeft een vergunning afgeven voor de ligplaats van de detentieboten tot uiterlijk april 2011. Nu zijn ze bij de gemeente bezig om deze vergunning te negeren en de boten zelfs langer dan april 2011 open te houden. Als wij niks van ons laten horen, gaat de opsluiting van mensen gewoon door.

english translation

traduction en français

türkçe olarak

Demonstreer mee voor de sluiting van de bajesboten!

Zaterdag 25 september 15.00 u – Zaandam

Sinds 2007 worden er in de Achtersluispolder te Zaandam mensen opgesloten omdat ze geen geldige papieren hebben. Opsluiting leidt bij veel van deze mensen tot psychische klachten. Verhalen van zelfmoordpogingen en psychoses bereiken nooit het brede publiek doordat Justitie deze misstanden in een doofpot stopt. Volgens een anonieme werknemer van Justitie zijn al meer dan eens gedetineerden waarbij tuberculose is geconstateerd op straat gezet zonder dat zij gepaste medische behandeling hebben ontvangen. Mensen die medische behandeling vragen worden standaard afgescheept met paracetamol (ook voor angstgevoelens, slapeloosheid,verkoudheid e.d). Deze praktijken moeten stoppen. Wij eisen niet zozeer betere detentieomstandigheden, wij pleitten voor de vrijlating van deze gevangenen.  Het is niet de bedoeling van de migrant om hier vast te zitten, het is een gevolg van corrupte machtsstructuren overal ter wereld.

Wij vinden dat je het migratievraagstuk niet los kunt zien van de huidige economische realiteit. Doordat de elite overal ter wereld op te grote voet wil leven ontstaat er voor veel mensen een onleefbare situatie. Oorlogen om grondstoffen en een roofzuchtig economisch systeem leiden tot grote migratiestromen. In plaats van al onze kennis en kracht in te zetten voor een rechtvaardige wereld, focust onze economie zich op winstmaximalisatie voor een zeer beperkte groep. Enorme bergen wapens worden gemaakt om de winsten veilig te stellen. Vrijheid van bewegen voor iedereen is volgens ons veel belangrijker dan de vrijheid tot overconsumptie van een zeer beperkt deel van de wereldbevolking.

Naast het kritisch nadenken over het migratievraagstuk op wereldschaal is het noodzakelijk dat we ageren tegen de mensenrechtenschendingen die in onze eigen gemeente worden gepleegd.  Op de Zaanse bajesboten worden vreemdelingen stelselmatig opgesloten zonder te weten voor hoe lang. Verhef uw stem tegen deze situatie. Wij eisen de onmiddelijke sluiting van de bajesboten in Zaandam. Demonstreer mee tegen het opsluit- en uitsluitbeleid van de Nederlandse staat. Op zaterdag 25 september om 15.00 uur verzamelen wij op het pleintje voor buurtcentrum de Poelenburcht in Zaandam (Weerpad).

Vanaf station Zaandam busnummer 66, 92, 94, uitstappen bij bushalte Weerpad.

Stop de voortrazende waanzin!

Zaanse Anarchistische Groep

Anarchistische Groep Amsterdam

Vrije Bond

Reacties zijn gesloten.