Lawaaidemonstratie

Geplaatst: 24 augustus 2011 in Uncategorized

UPDATE: de laatste twee Schijnheilig-arrestanten zijn eindelijk vrijgelaten, nu de rest nog!

Op 5 september 2011 zouden de bajesboten in de Achtersluispolder moeten vertrekken volgens raadsbesluit en justitie. Na 5 jaar ellende doet de gemeenteraad er graag nog een schep bovenop. Kosten nog moeite worden gespaard om hun eigen wetten en afspraken te verdraaien zodat de termijn van 5 jaar kan worden verlengd. De illusie van de democratie maakt mogelijk dat mensen worden uitgesloten en opgesloten. De gemeente Zaanstad heeft schijt aan de mensenrechten. PVDA politici kiezen altijd voor hun eigen carrière en nooit voor de verworpenen der aarde.
Op donderdag 8 september gaan we de vreemdelingen die gevangen zitten op de bajesboten steunen met lawaai. Afgezonderd van de andere gevangenen zitten er nog steeds twee mensen vast naar aanleiding van de ontruiming van Schijnheilig. Wij eisen de vrijlating van alle gevangenen.On September 5th 2011 the prison boats at the Achtersluispolder should leave as agreed by the city council with the department of Justice. After 5 years of misery the council likes to add a scoop on top. They have done everything to twist their own laws and agreements so that the prison boats can stay longer. The illusion of democracy makes it possible for people to be excluded and imprisoned. The municipality of Zaanstad shits on human rights. Pvda politicians always choose their own career and never for the poor and excluded.
On Thursday, September 8th, we will support the prisoners at the prison boats with noise. Isolated from the other prisoners there are still two people trapped following the eviction of Schijnheilig. We demand the release of all prisoners.

Reacties zijn gesloten.