De Crisis Voorbij

Geplaatst: 21 september 2011 in Uncategorized

Naar aanleiding van Prinsjesdag brengen Klasse! en de Vrije Bond samen een gratis crisiskrant uit, met als titel: De Crisis Voorbij. De krant is vandaag in meer dan veertig steden en dorpen uitgedeeld aan het station, waaronder ook op station Zaandam. De krant telt – inclusief een uitneembare poster – 16 pagina’s en is in een oplage van 20.000 exemplaren gratis verspreid. Met de krant willen we een ander standpunt over de crisis en de bezuinigingen laten horen.

In de reguliere media is bijna geen ruimte voor een ander geluid over de crisis en de bezuinigingen. Ons wordt voorgehouden dat de crisis een gevolg is van gekke financiële constructies in plaats van dat het een essentieel onderdeel is van het kapitalisme.

Of er wel bezuinigd moet worden staat in de reguliere berichtgeving niet ter discussie. De vraag lijkt alleen maar te gaan over hoeveel en op wie of wat er bezuinigd moet worden. Daarom hebben we besloten om een eigen krant te drukken, speciaal gewijd aan de crisis, de bezuinigingen, aan het feit dat we dit niet hoeven te slikken en aan mogelijke alternatieven. In de krant staat zowel achtergrondinformatie over het wezen van het kapitalistische systeem en de bezuinigingen, als gedetailleerde kritiek, voorstellen voor alternatieven en mogelijke reacties, recensies en columns.

Een digitale indruk kan hier verkregen worden: De Crisis Voorbij
Websites: Klasse! / Vrije Bond

Reacties zijn gesloten.