Wie Zijn Wij?

De ZAG is gevormd om een bredere bekendheid te geven aan het anarchisme in de Zaanstreek. In een tijd dat politici en media hun handen kapotklappen als een imperialist een nobelprijs voor de vrede krijgt, grote multinationals ons doodgooien met greenwash, en duizenden mensen sterven op de klippen van fort europa is het wel eens tijd dat mensen over een alternatief gaan nadenken. Een alternatief waarin mensen de schuld niet langer op de politici kunnen afschuiven omdat die er niet meer zullen zijn, maar zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun daden. De Zaanse Anarchistische Groep streeft naar een wereld zonder hierarchie, deze toestand kan onmogelijk bereikt worden door hierarchische organisatie en daarom kan het streven naar de staatsmacht nooit tot onze doelen behoren. In het hier en nu samenleven zonder hierarchie is voor ons net zo belangrijk als een ver vaag utopisch einddoel.