Op 9 juli 2011 heeft de Zaanse kraakgroep oud-bioscoop ’t Saentje aan de Noorderkerkstraat 1 in Zaandam in gebruik genomen. De eigenaar is de (bekende) speculant Saad Selim. Naast de bios is hij oa ook eigenaar van de aanpalende appartementen en van nog een aantal panden in dit centrum-buurtje, de Klauwershoek.

Saad Selim verkeert momenteel in ernstige financiële moeilijkheden en op last van oa de FGH Bank, stichting Stadsgoed en de NUON wordt op 10 oktober een groot aantal panden geveild, waaronder de gekraakte bios en de andere panden van Selim in de Klauwershoek. Naar verluidt heeft Selim inmiddels meer dan 8 ton schuld.

Op 24 september is er nog een artikel verschenen in het Noord Hollands Dagblad waar een aantal huurders op de Klauwershoek hun verhaal doen. Uit dit artikel blijkt dat, sinds Selim eigenaar is geworden in 2008, er geen enkel onderhoud is gepleegd. Enkele huurders zijn al een jaar in huurstaking, en de laatste drie maanden zijn alle huurders zelfs niet meer in staat huur te betalen, omdat Selim’s rekening is geblokkeerd. De FGH Bank (de hypotheekverstrekker van de panden) is van plan om alle huurcontracten te ontbinden omdat Selim zonder toestemming van de bank niet had mogen verhuren!

Vanmorgen op 26 september is er voor de deur van de gekraakte bioscoop in Zaandam een deurwaarder met een bankmedewerker en een derde persoon, mogelijk een advocaat, verschenen. Ze eisten meteen binnengelaten te worden en dreigden met interventie van de politie als er geen medewerking werd verleend. Dit is een autoritaire houding waar niemand mee gediend is. Deze deurwaarder handelt zo omdat ze gewend is dat mensen bij een dreiging met geweld door de overheid altijd doen wat er gezegd wordt. Het is onze taak deze logica zo veel mogelijk te ondermijnen.

De situatie die zich nu voordoet is in het klein een duidelijk voorbeeld van wat er mis is met de logica van het kapitalisme in het algemeen. De FGH-bank is zo asociaal dat ze de huurders willen uitzetten zodat de panden bij de veiling meer opbrengen. Ze breken het huurrecht van deze huurders door te beweren dat de eigenaar zonder toestemming van de bank niet mocht verhuren (vandaag was het kort geding tegen de huurders). De huurders worden gezien als een belemmering in het vergaren van kapitaal. Wij kijken liever naar hoe we omgeving en panden kunnen gebruiken voor het algemeen belang. Panden moeten gebruikt worden om in te wonen en te leven. We hopen dat de huurders zich niet zomaar laten ontruimen. Hier is moed voor nodig. Het is niet makkelijk om je normale patroon te doorbreken. Zo durfden de huurders die laatst hun mening uitten over de eigenaar in het Noord-Hollands Dagblad, dit alleen anoniem te doen. Dat is schrijnend, maar een goede eerste stap.

Op 20 augustus ontving de kraakgroep van de bioscoop een bevel tot ontruiming, waarop onmiddelijk een kort geding tegen de staat is aangespannen. De burgemeester van Zaandam, Geke Faber, heeft eerder dit jaar een verklaring doen uitgaan dat Zaanstad kraken blijft gedogen, en niet zal ontruimen voor leegstand. Wij hebben B&W, de fracties en de lokale pers dan ook een brief doen toekomen waarin we de gemeente wijzen op deze stellingname.

Op 22 september zijn wij met een flinke groep sympathisanten naar de zitting gegaan in Haarlem. Uitspraak volgt op 6 oktober.Terwijl er dus al pogingen ondernomen worden door justitie om ons te ontruimen, zijn we nu ook gedagvaard voor maandag 3 oktober. De FGH Bank wil de hele boel leeg hebben voor de veiling van 10 oktober, zodat de te veilen panden meer opbrengen.

In het verleden zijn wij altijd vertrokken uit gekraakte panden op het moment dat er weer een concrete bestemming is gevonden door de eigenaar. Zowel de eigenaar van de bios als de bank hadden dit makkelijk kunnen weten door het bij de politie na te vragen. Laatst nog is aan de Oostzijde een fantastische weggeefwinkel verlaten om plaats te maken voor de eigenaar die zijn vergunningen rond had. Deze eigenaar laat het vervolgens weer werkloos leegstaan. Vet balen. Voor leegstand willen we niet vertrekken uit de bioscoop, en zeker niet omdat er nu zelfs openlijk voor speculatieve redenen ontruimd gaat worden. Zelfs huurders moeten weg in de ogen van de schuldeiser. Zulke schaamteloosheid hebben wij nog nooit gezien, en wij weigeren daarvoor te buigen.
We blijven de gemeente herinneren; niet ontruimen voor leegstand!

Advertenties

De Crisis Voorbij

Geplaatst: 21 september 2011 in Uncategorized

Naar aanleiding van Prinsjesdag brengen Klasse! en de Vrije Bond samen een gratis crisiskrant uit, met als titel: De Crisis Voorbij. De krant is vandaag in meer dan veertig steden en dorpen uitgedeeld aan het station, waaronder ook op station Zaandam. De krant telt – inclusief een uitneembare poster – 16 pagina’s en is in een oplage van 20.000 exemplaren gratis verspreid. Met de krant willen we een ander standpunt over de crisis en de bezuinigingen laten horen.

In de reguliere media is bijna geen ruimte voor een ander geluid over de crisis en de bezuinigingen. Ons wordt voorgehouden dat de crisis een gevolg is van gekke financiële constructies in plaats van dat het een essentieel onderdeel is van het kapitalisme.

Of er wel bezuinigd moet worden staat in de reguliere berichtgeving niet ter discussie. De vraag lijkt alleen maar te gaan over hoeveel en op wie of wat er bezuinigd moet worden. Daarom hebben we besloten om een eigen krant te drukken, speciaal gewijd aan de crisis, de bezuinigingen, aan het feit dat we dit niet hoeven te slikken en aan mogelijke alternatieven. In de krant staat zowel achtergrondinformatie over het wezen van het kapitalistische systeem en de bezuinigingen, als gedetailleerde kritiek, voorstellen voor alternatieven en mogelijke reacties, recensies en columns.

Een digitale indruk kan hier verkregen worden: De Crisis Voorbij
Websites: Klasse! / Vrije Bond

Lawaaidemonstratie

Geplaatst: 24 augustus 2011 in Uncategorized

UPDATE: de laatste twee Schijnheilig-arrestanten zijn eindelijk vrijgelaten, nu de rest nog!

Op 5 september 2011 zouden de bajesboten in de Achtersluispolder moeten vertrekken volgens raadsbesluit en justitie. Na 5 jaar ellende doet de gemeenteraad er graag nog een schep bovenop. Kosten nog moeite worden gespaard om hun eigen wetten en afspraken te verdraaien zodat de termijn van 5 jaar kan worden verlengd. De illusie van de democratie maakt mogelijk dat mensen worden uitgesloten en opgesloten. De gemeente Zaanstad heeft schijt aan de mensenrechten. PVDA politici kiezen altijd voor hun eigen carrière en nooit voor de verworpenen der aarde.
Op donderdag 8 september gaan we de vreemdelingen die gevangen zitten op de bajesboten steunen met lawaai. Afgezonderd van de andere gevangenen zitten er nog steeds twee mensen vast naar aanleiding van de ontruiming van Schijnheilig. Wij eisen de vrijlating van alle gevangenen.On September 5th 2011 the prison boats at the Achtersluispolder should leave as agreed by the city council with the department of Justice. After 5 years of misery the council likes to add a scoop on top. They have done everything to twist their own laws and agreements so that the prison boats can stay longer. The illusion of democracy makes it possible for people to be excluded and imprisoned. The municipality of Zaanstad shits on human rights. Pvda politicians always choose their own career and never for the poor and excluded.
On Thursday, September 8th, we will support the prisoners at the prison boats with noise. Isolated from the other prisoners there are still two people trapped following the eviction of Schijnheilig. We demand the release of all prisoners.

De kleur van je paspoort

Geplaatst: 7 augustus 2011 in Uncategorized

Als gevolg van de ontruimingen van een tiental kraakpanden dinsdag 5 juli in Amsterdam zitten er momenteel (nog steeds!) drie mensen vast in vreemdelingendetentie op de Zaanse bajesboten. Eén ervan is sinds het begin in hongerstaking, en alle drie worden apart gehouden van de rest van de gevangenen. Deze mensen weigeren hun paspoort te overhandigen aan de autoriteiten. Iets dat tot een aantal jaar geleden bijna altijd gebeurde wanneer mensen werden opgepakt. In 2005 is de wet echter veranderd, en werd het verplicht voor iedereen vanaf 14 jaar om zijn/haar identiteit bekend te maken. In de huidige situatie moet de keuze om te weigeren je identiteit bekend te maken gezien worden als het weigeren om mee te werken aan het soepele functioneren van onze controlestaat. Een staat waarin het afhangt van de kleur van je paspoort of je uitgesloten wordt of niet. Dit systeem wordt grotendeels onderhouden door de medewerking aan haar politiek, haar logica, haar wetten. De keuze om anoniem te blijven, weigert deze logica te herkennen of te legitimeren, en is zodoende een doorn in het oog van de autoriteiten, die sinds een aantal jaar vreemdelingendetentie misbruiken als drukmiddel om identiteiten te achterhalen. Een duidelijke boodschap: je bent hier illegaal tot het tegendeel bewezen is. Iedereen die niet meewerkt, is ongewenst. Wat een flauwekul!

Nu vonden er onlangs bij de Zaanse bajesboten een aantal lawaaidemonstraties plaats, wordt er veelvuldig geschreven naar de gevangenen en brachten afgelopen vrijdag een groep Clowns een bezoekje aan enkele gevangenen. We tonen ons solidair met de mensen die zich verzetten tegen deze belachelijke opsluiting. Niet alleen de mensen die recentelijk zijn vastgezet op de boten, álle gevangenen verdienen onze directe steun! Er zijn kaarten in omloop waarop je jouw steun kunt betuigen aan de gevangenen met wie we contact hebben. Ook zullen er meer demonstraties volgen, dus sluit je aan! En voel je vrij om zelf iets creatiefs te bedenken.

Tegen vreemdelingendetentie!
Vóór onmiddelijke vrijlating!

Doordraaidagen in Zaandam

Geplaatst: 11 juli 2011 in Uncategorized

Afgelopen zaterdag 9 juli, heeft kraakgroep Zaanstreek weer van zich laten horen door een oude bioscoop te kraken in het centrum van Zaandam. Deze kraakactie is een aanklacht tegen leegstand en verpaupering. Het is ook een aanklacht tegen de manier waarop speculanten kunnen beslissen over onze leefomgeving, terwijl ze slechts in geld zijn geïnteresseerd. Zodra mensen zelf ingrijpen in hun leefomgeving wordt dat als onlegitiem gezien en door deze regering zelfs als illegaal. Wij doorbreken graag de norm. Kraken draait door in ’t Saentje! De gemeente heeft nog niks van zich laten horen dus voorlopig gaan er mensen lekker wonen. Een toffe opsteker was dat terwijl de kraak plaatsvond, buren kwamen vertellen dat er door moeilijkheden met dezelfde eigenaar een aantal mensen in huurstaking zijn gegaan. We zijn blij te zien dat niet alle mensen in Nederland in zombies zijn veranderd maar dat er nog mensen zijn die naar eigen inzicht durven handelen. Bij deze willen we ook onze steun betuigen aan de krakers die in de zaanse bajesboten worden opgesloten. Waar de gemeente Zaanstad eerst alleen verre dictaturen ondersteunde met het opsluiten van hun politieke gevangenen steunen ze nu ook volop de eigen regering met het opsluiten van politieke gevangenen. Dit is staatsrepressie waar we helaas waarschijnlijk steeds meer over zullen horen. Het is goed dat er vanavond weer een een solidaire bak herrie is gemaakt aan de pier tegenover de boten.

Zaterdag nog even een bioscoopje gepakt.

 

1 Mei: Dag van Solidariteit en Verzet tegen het Kapitalisme


1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf van onderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen – de banken en andere instellingen uit de financiële wereld – wil men hiervoor de rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de installering van het kabinet Bruin 1 hebben we een voorlopige climax bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en asociaal beleid:

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet. Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit. Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en uitgekleed – en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving, gebaseerd op solidariteit en vrijheid!

Aside  —  Geplaatst: 10 april 2011 in Uncategorized

Nadat eerder is gebleken dat een spandoek ontrollen in het gemeentehuis niet mag, blijkt nu dat naast de deur van het gemeentehuis staan verboden is. Het uitdelen van flyers is ook al niet toegestaan.

met je arreme over je darreme
met je arreme over je darreme

Een aantal mensen van de Zaanse Anarchistische Groep is donderdagavond op geweldadige wijze gearresteerd, enkel en alleen omdat zij flyers voor de sluiting van de Zaanse bajesboten uitdeelden. Dit is een grove schending van het recht op de vrijheid van meningsuiting. Wij zijn echter totaal niet verbaasd. In het licht van de al jaren durende repressie tegen geïllegaliseerden en demonstranten is dit slechts een voortzetting van beleid. Natuurlijk trekken we ons niks aan van deze intimidatie. Het verzet tegen het waanzinnige vreemdelingenbeleid zal doorgaan. Vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is!

Zaanse Anarchistische Groep

website: http://www.dezaanseschande.nl